Inicis...

En aquesta entrada he decidit publicar el primer treball que vaig realitzar al Grau d'Educació infantil i us demanareu....perquè aquest que serà el menys elaborat i probablement dels més ingenus i imperfectes? Doncs penso que aquest treball és idoni degut a la seva càrrega idealista que porta implícita i la il•lusió i motivació que mostra. Penso que per donar-se a conèixer que millor que donar-me a conèixer i mostrar les que foren les meves primeres passes dins d'aquest món tan complex, meravellós i necessari com es el camp educatiu. Penso que per avaluar a alguna persona n'han de conèixer el punt de partida i l'evolució que h anat realitzant progressivament i amb esforç al llarg del temps. aquests són alguns dels motius pels quals estic convençuda que la seva ubicació idònia és en la pàgina principal d'aquest bloc. El treball és el següent:

 

M'agradaria explicar els meus ideals sobre el tipus de mestra al qual admiro i vull ser:

Vull ser una docent implicada en la innovació del camp educatiu, que aconsegueixi transmetre valors a través de l'ensenyança de coneixements. Vull mantenir el gran interès per aprendre dels meus alumnes, fent-los sentir com part activa del procés d'ensenyança-aprenentatge, per tal d'establir una relació bidireccional i sentir que creixem junts, aprenent un de l'altre.
Vull ser una mestra inconformista, molt crítica i sobretot autocrítica, ja que sense aquestes qualitats no podré tenir consciència de la necessitat d' una autoformació permanent, per assolir uns coneixements teòrics sobre els quals recolzar-me en la pràctica diària i anar modelant damunt de cada grup i de cada alumne, per prestar-li l'atenció i l'ajuda personalitzada que necessita. A partir d' aquesta pràctica diària, depurar la meva docència, amb la col.•aboració imprescindible dels meus companys de professió amb els quals seleccionarem el temari que val la pena que s' aprenguin de les que no. A més a més, compartir tant els èxits com els fracassos que ens sorgeixin en la nostra quotidianitat a l'aula, amb la finalitat d'obtenir múltiples punts de vista i ajudes o solucions a aquests (o fins i tot poder socórrer algun dels nostres companys).

En conclusió, vull ser una persona capaç de millorar, acceptar les crítiques constructives, ser capaç d' assumir el lideratge/colideratge (juntament amb el claustre) de la innovació per tal d'aconseguir formar les nostres futures generacions de forma integral, transmetent-los les ganes per a continuar aprenent i creixent al llarg de tota la seva vida.

No hay comentarios:

Publicar un comentario