lunes, 27 de diciembre de 2010

Presentació del bloc

Abans de tot, em presentaré, som na Sònia Cardona, estudiant a la seu d’Eivissa del Grau d’educació infantil. El nostre grup classe, liderats per la nostra tutora d’estudis, na Gemma Tur, hem acordat realitzar un bloc en Internet, i aquest és el meu. Aquest bloc és un recurs el qual serà emprat com a plataforma per tal de mostrar els millors aspectes i treballs fets de manera individual o de manera col•lectiva, ja que tal i com sabem, el treball en grup i el consens és un element vital per treballar en un futur en aquest gremi. com a estudiant de Primer any de Grau d’Educació infantil.

A més a més, aquest bloc penso que serà un bon indicador del progrés que anem realitzant dia a dia gràcies a la nostra formació teòrica i a les oportunitats pràctiques que ens van sorgint i tractem d’aprofitar. Penso que encara que no pugui reflectir en aquest tota la feina realitzada, voldria deixar constància de aquesta evolució que penso que estem experimentem totes les alumnes que fem aquesta carrera de tot cor i pretenem aprendre cada dia un poc més tant a nivell teòric com a nivell personal, incloent la maduresa que tractem d’assolir dia a dia a fruit del nostre treball, reflexió, autocrítica i qüestionament de les idees preexistents per tal de completar-les i adoptar un punt de mira major.

Aquest està organitzat en els blocs que podreu trobar a la part dreta d’aquesta presentació. Aquesta organització ha estat realitzada per totes de la mateixa manera amb la finalitat de facilitar la recerca de la informació i dels treballs de qui vulgui visitar aquest bloc. Soc conscient que m’he incorporat un poc tard a aquest projecte, potser alguns dels motius destacats per aquesta tardança han estat les meves dificultat en els aspectes tècnics del domini de la informàtica, ja que per mi no resulta un aspecte gens fàcil. Però ara que he decidit inserir-me en aquest, tractaré de donar el màxim de mi mateixa i aprendre un poc dia a dia.

En aquest punt totes part de les meves companyes han realitzat una reflexió sobre que els ha suposat fer aquest bloc per elles. En el meu cas, penso que encara no és el moment de realitzar aquesta refexió, ja que penso que el meu projecte no ha assolit pro maduresa per poder reflexionar-ne de manera profunda sobre aquest. Però estic segura que més endavant sí que podré fer-ho.

Per finalitzar aquesta presentació, sols m’agradaria destacar el meu desig de que si alguna persona dedica un temps, encara que sigui una petita parcel•la d’aquest a visitar aquest bloc, pugui trobar-hi alguna cosa del seu gust i que pugui resultar-li útil en qualsevol aspecte.


Gràcies per la vostra atenció.

Sònia Cardona.

lunes, 21 de diciembre de 2009